Lonkkamurtumat tulevaisuudessa

Osteoporoottiset lonkkamurtumat ovat keskeinen geriatrinen ongelma. Lisääntyvätkö ne samassa suhteessa väestön ikääntymiseen vai mahdollisesti vielä enemmän? Tätä pyrittiin ennustamaan suomalaisessa tutkimuksessa ja tulokset viittaavat jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Tämän mukaan lonkkamurtumien määrä 30 vuoden päästä kolminkertaistuisi nykyiseen verrattuna. Mahdollisina selityksinä pohditaan luuntiheyden huonontumista ja kaatumistapaturmien lisääntymistä. Tulosten selitykseksi Lancetin pääkirjoituksessa tuodaan esille vielä ns. kohorttiefekti. Vuosisadan ensimmäisen puoliskon aikana syntyneiden luita todennäköisesti heikentävät lapsuuden ja nuoruuden ravitsemuspuutokset. Yltäkylläisyyden oloissa syntyneillä ja eläneillä ei ole samoja ongelmia myöhemmällä iällä. Näin nykyisistä vanhoista tehdyt ennusteet eivät välttämättä tulevaisuudessa päde.

Lancet 1999;353:802-5 ja 769-770