Polymyalgia rheumatican kortikosteroidihoito

Polymylagia rheumatica (PM) on iäkkäillä varsin tavallinen krooninen tulehdustauti, jonka syy on tuntematon. Se usein kätkeytyy epämääräisten yleisoireiden taakse, hyvin korkea lasko (usein yli 100) ja nopea vaste kortikosteroidihoidolle ovat tyypillisiä. Optimaalisesta kortikosteroidihoidon (yleensä prednisoni)kestosta ja annoksista on kuitenkin usein epätietoisuutta.

Mayo-klinikan tutkimuksessa selvitettiin tätä 27:lla PM-potilaalla. Hoitovasteina seurattiin kipuindeksiä, laskoa ja tulehdusvälittäjäaine interleukiini 6:n (IL-6) pitoisuutta plasmassa.

Tutkimuspotilaat jakautuivat kolmeen ryhmään:

1. ryhmän piirteet olivat seuraavat: alkuvaiheen lasko alle 50, IL-6 alle 10 pg/ml lähtövaiheessa ja kahden viikon hoidon jälkeen sekä kipuindeksi kahden viikon hoidon jälkeen alle 2.

Heillä hoidoksi riitti 10 mg prednisonia, annosta vähentäen 1 mg/kk, ja todennäköisesti lyhyt taudin kesto.

2. ryhmässä lasko oli alussa yli 50 ja IL-6 yli 10. Kahden viikon hoidon jälkeen kipuindeksi oli alle 2 ja IL-6 alle 10. Tämän ryhmän hoitona oli 20 mg prednisonia alkuun, vähentäen 2,5 mg/viikko 10 mg asti ja sen jälkeen 1 mg/kk. Tässä ryhmäss oireet lehahtivat helposti, jos prednisonia vähennettiin liian nopeasti.

3. ryhmässä lasko oli alussa yli 50 ja IL-6 yli 10. Kahden viikon hoidon jälkeen kipuindeksi oli yli 2 ja IL-6 säilyi yli 10. Lähtöannos prednisonia oli 20 mg/pv 2-4 viikkoa, vasteen mukaan vähentäen. Tässä ryhmässä oli odotettavissa oireiden pitkittyminen ja tarve suurempiin prednisoniannoksiin.

Kuvattu hoitokaavio on alustava ja sen lopullinen hyödyllisyys on varmistettava isommissa tutkimuksissa. Näyttää siltä, että PM on hyvinkin heterogeeninen tauti, jonka hoito on yksilöllisesti sovitettava. Erityisesti koska potilaat ovat yleensä iäkkäitä, on myös muistettava osteoporoosiprofylaksia.

Arch Intern Med 1999, March 22, ss. 577-584