Matka- ja apurahaohjesääntö

MATKA- APURAHAOHJESÄÄNTÖ

1 §

Societas Gerontologica Fennican (SGF) apurahat on tarkoitettu SGF jäsenille. Apurahojen tarkoituksena on tukea taloudellisesti

  • Gerontologiaan ja geriatriaan kohdistuvaa tutkimustyötä ja suomalaisten tekemien tutkimusten tulosten julkistamista matka-apurahoja myöntämällä
  • Opintomatkoja, jotka edistävät gerontologian ja geriatrian tieteellistä ja käytännöllistä kehitystä Suomessa

2 §

Seuran vuosikokoukselle esitettävään talousarvioon merkitään vuosittain tähän tarkoitukseen varattava määräraha.

3 §

Apurahojen suuruudesta ja lukumäärästä päättää SGF:n hallitus, joka ilmoittaa jaettavista apurahoista geriatrian verkkosivulla Gernetissä (www.gernet.fi). Apurahoja myönnettäessä arvioidaan sekä koulutustilaisuuden tai kongressin merkitys, että abstraktien taso, sekä samaan kongressiin jo myönnettyjen apurahojen lukumäärä samoin kuin hakijan aikaisemmin kuluneen vuoden aikana SGF:lta saamien apurahojen määrä.

4 §

Apurahaa anotaan SGF:n hallitukselta lyhyellä, vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan SGF sihteerille sähköpostitse (ei liitetiedostoja). Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.gernet.fi.

Matka-apurahoja voidaan myöntää joko kutsutuista esitelmistä aiheutuvien matkakulujen kattamiseen tai omien tutkimustuloksien esittämisestä aiheutuvien kulujen kattamiseen. Kun matka-apurahaa anotaan, tulee hakemukseen liittää selvitys muusta rahoituksesta. Jos apurahaa anotaan lähetetyn abstraktin suullista tai poster-esitystä varten, liitetään hakemukseen kongressin ilmoitus siitä, että lähetetty abstrakti on hyväksytty esitettäväksi.

Opintomatkaa varten tehdyn apurahahakemuksen tulee sisältää selvitys opintomatkan tarkoitusperistä. Opintomatkojen tulee liittyä SGF:n sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin ja niillä tulee olla valtakunnallinen merkitys.

5 §

Apurahahakemus on toimitettava liitteineen SGF:n sihteerille ennen suunniteltua matkaa Abstraktin hyväksymisilmoitus voidaan toimittaa hallituksen kokoukseen pikapostina tai telekopiona.

6 §

Apurahan maksamisen edellytys on, että matka-apurahan saaja liittää matkalaskuunsa abstraktin esitettäväksi hyväksymisilmoituksen, jos sitä ei ole aikaisemmin saatu, matkalippujen alkuperäiset kannat, kuitit matkakustannusten maksamisesta ja korkeintaan 400 sanaa sisältävän matkakertomuksen, joka voidaan julkaista jäsenistön nähtäväksi. Matkakertomus on toimitettava seuran sihteerille yhden kuukauden sisällä matkan päättymisestä. Matkalaskussa on ilmoitettava osoite, henkilötunnus, verotuskunta sekä pankkitili.