Iäkkäät ja internet

USA:ssa järjestettiin vastikään iäkkäiden internetin käyttöä käsitellyt seminaari. Lähtökohtana oli se, että netissä alkaa jo olla varsin paljon terveyden- ja sairaanhoitoa käsittelevää tietoa. Kuitenkin se ryhmä, jotka ehkä tästä tiedosta eniten hyötyisi - iäkkäät ihmiset - on sekä laite- että ohjelmistovalmistajien unohtama.

Kokouksessa tyrmättiin oikopäätä luutunut näkemys siitä, etteivät iäkkäät ihmiset muka olisi asiasta ja ylipäänsä tietotekniikasta kiinnostuneita. Ja terveyteen liittyvä tieto on todennäköisesti se, mitä iäkkäät tavallisimmin netistä etsivät (ainakin USAssa). Tutkimuksissa on myös todettu, että 2 tunnin jälkeen enemmän kuin 40 % yli 75 vuotiaista pystyi käyttämään netin palveluita.

Iäkkäille suunnattu tietotekniikka on kuitenkin oltava käyttäjäystävällistä. Samalla opittaisiin ehkä muutenkin parantamaan iäkkäiden elinympäristöjä. Iäkäsystävälliset ovat yleensä myös ihmisystävällisiä!

Netissä olevan terveystiedon on myös oltava luotettavaa, käyttäjäkoulutusta tarvitaan varmasti myös tällaisen tiedon tunnistamiseen internetin valtavasta virrasta.

JAMA 1999, April 28, ss. 1473-74