Eikö 100-vuoden ikä kiinnostakaan?

AARP Andrus Foundation selvitti USA:ssa yli 2000 ikääntyneen mielipiteitä vanhuudesta. Yllättäen 63 % vastaajista ei halunnutkaan elää 100 vuotiaaksi. Liki puolet heistä pelkäsi heikentynyttä terveyttä, 38 % rahapulaa, ja 13 % henkistä taantumista. Muina syinä mainittiin pelko omaisten taakaksi joutuminen, yksinasuminen ja vanhainkotiin joutuminen.

Yhteiseksi nimittäjäksi kaikille edellämainituille syille tutkimuksen johtaja näkee riippuvaiseksi joutumisen pelon. Suurella osalla yli 85-vuotiasta onkin nykyisellään useita kroonisia sairauksia. Näiden sairauksien lykkääminen vielä tuonnemmaksi ja toimintakyvyn säilyttäminen mahdollisimman pitkään onkin geriatrisen tutkimuksen keskeisiä tehtäviä.

AARP Andrus Foundation/ USA Today, May 27, 1999