Syöpäpotilaat ja "vaihtoehto"lääkintä - ahdistuksen merkki?

Erilaiset "vaihtoehtoiset" hoitomuodot, mm. luontaislääkkeiden käyttö, on nykyisin yleistä - juuri tekemämme selvityksen mukaan myös yli 75-vuotiaiden keskuudessa. Usein on ajateltu, että näitä käyttävät erityisesti terveydestään huolehtivat ja psyykkisesti vahvat persoonat, jotka haluavat irtautua koululääketieteen kahleista. Rintasyöpäpotilaiden keskuudessa tehty tutkimus muuttaa tätä käsitystä ja antaa lääkäreille ajattelemisen aihetta.

Tutkimuksessa selvitettiin 480 rintasyöpäpotilaan vaihtoehtolääkinnän käyttöä ja psyykkisiä oireita. Käyttäjillä oli enemmän masentuneisuutta, ahdistusta ja myös erilaisia ruumiillisia oireita. Vaihtoehtolääkinnästä haettiin siis ilmeisesti lievitystä niihin syöpään liittyviin seikoihin, joihin ei saatu apua - eri syistä - nykyaikaisen tehokkaan syöpähoidon piiristä.

Pääsääntöisesti potilaat eivät salanneet vaihtoehtohoitojaan, eivätkä hylänneet syöpähoitoaan. Vaihtoehtolääkintään turvautumista voitaisiinkin käyttää vinkkinä hoitaa tehokkaammin myös syövän aiheuttamia psyykkisiä rasituksia.

New England Journal of Medicine 1999, June 3, 1733-9 ja 1758-9