Aliravitsemus todettava ja hoidettava

Aliravitsemus on iäkkäällä väestöllä yllättävän yleistä, yli 80 vuotiailla 10-20 %, sairaalapotilailla jopa yli 30%. Aliravitsemus lisää sairastuvuutta ja kuolleisuutta, huonontaa lihastoimintaa ja heikentää immuunivastetta.

Amerikkalaisessa tutkimuksessa selvitettiin yli 65 vuotiaitten sairaalapotilaitten ravitsemusta. Viidenneksellä oli energiansaanti alle puolet tarvittavasta. Aliravitsemus ennusti kuolleisuutta riippumatta sairauden vaikeusasteesta, sairalaahoidon pituudesta ja muista tekijöistä. Aliravitsemus oli usein saanut alkunsa kun ravinnonotto suun kautta oli sairaalahoidon aikana ollut eri syistä estynyt, mutta 17 %:lla ei ollut erityistä syytä. Tilanne johti helposti noidankehään ja pahenevaan aliravitsemukseen. Tärkeää olisikin ehkäistä aliravitsemus ennakolta - tarvittaessa lisäravinteilla.

Ravitsemusseulonta on helppo suorittaa Mini nutritional assessment- (MNA) lomakkeella, joka löytyy mm. Gernetin tutkimus- ja hoito-ohjeista.

JAMA 1999,281:2013-19