Rintasyöpä ja hormonihoito - ei (erityistä) syytä huoleen?

Yksi vaihdevusien jälkeisen hormonihoidon kiistakysymyksistä on ollut se, lisääkö hoito rintasyöpäriskiä. Suuren amerikkalisen seurantatutkimuksen (37 000 naista, 11 vuoden seuranta) tulokset viittaavat siihen, että huoleen olisi vähän aihetta.

Seurannan aikana 4 % naisista sairastui rintasyöpään. Hormonihoito näytti lisäävän riskiä sairastua vain sellaiseen rintasyöpämuotoon, jolla oli hyvä ennuste. Tämä syöpämuoto käsitti kuitenkin vain 5 % kaikista rintasyöpämuodoista. Muihin syöpätyyppeihin hormonihoidolla ei ollut vaikutusta.

Rintasyöpäriskiä on ajoittain pidetty merkittävänäkin hormonihoidon ongelmana. Tämänkin tutkimuksen tulokset hälventävät epäilyjä. Mielenkiintoista on, että uusilla osittain estrogeenin tapaan vaikuttavilla lääkkeillä (raloksifeeni) näyttää olevan jopa rintasyöpää ehkäisevää vaikutusta.

JAMA 1999, June 9, ss. 2091-7 ja 2140-41