Toimintakyky vanhoilla tanskalaisilla

Tanskalaiset tutkijat selvittivät heikkeneekö toimintakyky iän karttuessa progressiivisesti vai olisiko hyvin korkeassa iässä todettavissa tasaantumista. Aineistona olivat kaikki 100-vuotiaat ja yli 75-vuotiaat kaksosparit - yhteensä 3351 henkilöä. Toimintakykyä testattiin päivittäisistä toiminnoista suoriutumisella.

Verrattuna 75-79-vuotiaisiin toimintakyky heikkeni progressiivisesti vanhemmisssa ikäryhmissä. Kuten aiemminkin on todettu, naisten kuolleisuus oli pienempi, mutta toimintakyky keskimäärin miehiä heikompi.

Mielenkiintoista oli, että vielä 100-vuotiaista miehistä 44 % selviytyi jokapäiväisen elämän toiminnoista itsenäisesti, naisista vain 20 %.

Age Ageing 1999; 28: 373-7