Syöpä vanhuusiässä - onko hoito riittämätöntä?

Enemmän kuin kolmannes kaikista syöpätapauksista todetaan yli 75-vuotiailla. Hoidetaanko iäkkäitä yhtä tehokkaasti kuin nuorempia? British Medical Journalin katsauksen mukaan ei, vaikka vanhakin potilas voi kestää tehokkaat mutta raskaat hoidot yhtä hyvin kuin nuorempikin syöpäpotilas. Parantavasta hoidosta koituvan hyödyn kestonkaan ei pitäisi olla esteenä: 75-vuotiaan keskimääräinen eliniän odote on 9-11 vuotta. Yksi ongelma on jälleen se, ettei vanhoilla potilailla ole tehty riittävästä tutkimusta. Näin kokemus ja tieto syövän hoitojen vaikutuksista on vähäisempää.

British Medical Journal 1999; July 31, 309-312