Ovatko vanhat valmiit väistymään leikkausjonossa?

Priorisoinnista puhutaan ja ikä vilahtaa aika ajoin peitellysti ja peittelemättä ratkaisujen perustana. Pohjois-Italiassa Padovassa tehtiin mielenkiintoinen kyselytutkimus sydänkirurgiajonossa olevien yli 65-vuotiaiden potilaiden keskuudessa: olisivatko he valmiit luovuttamaan paikkansa jonossa nuoremmalle, työssäkäyvälle ihmiselle. Tutkijat pyysivät myös joukkoa nuorempia ihmisiä kuvittelemaan itsensä samaan asemaan.

Noin puolet iäkkäistä potilaista olisi ollut valmis luovuttamaan paikkansa nuoremmalle, sitä todennäköisemmin, mitä vanhempi ja vähemmän koulutettu vastaaja oli. Sen sijaan selvä enemmistö nuoremmista kyselyyn vastanneista ei olisi näin tehnyt. Tutkijat pohtivat mm. altruismia ja sen muutoksia yhteiskunnassa, "ritarillisuus ei ole kuollut, mutta saattaa olla häviämässä". Jos priorisointi iän perusteella vielä onnistuisikin potilaiden vastaanpanematta, tulevaisuudessa todennäköisesti huonosti.

Lancet 1999, August 7, ss. 467-70