Pitkä ikä ja toimintakyky

Usein ajatellaan, että eliniän pidentyminen johtaa lisääntyneeseen sairasteluun ja laitoshoidon tarpeen lisääntymiseen.

Tällaista ajattelua vastustaa ns. "compression of morbidity" teoria, jonka mukaan on mahdollista tiivistää sairastelu ja toimintakyvyn heikkous pitkän elämän loppupäähän.

Tätä tukee 100-vuotiaiden elämänkaaresta tehty amerikkalainen tutkimus. Tutkitut 100-vuotiaat näyttivät elävän hyvin itsenäisesti myöhäiseen ikään. Toimintakyvyn heikkeneminen oli nopeaa ja lyhyttä aivan elämänkaaren lopulla.

Lancet 1999, August 20