Nikamamurtumat ja raloksifeeni

Raloksifeeni on uusi mielenkiintoinen lääke, joka vaikuttaa valikoivasti estrogeenireseptoreihin. Suomessa se on jo käytössä osteoporoosilääkkeenä, mutta uusimmat tulokset viittaavat sen ehkäisevän myös rintasyöpää.

Vastikään julkaistu MORE-tutkimus (7700 potilasta, seuranta 3 vuotta) osoittaa raloksifeenin lisäävän luuntiheyttä ja ehkäisevän nikamamurtumia 30-50 % vaihdevuosien jälkeen.

Raloksifeenia koskevaa tutkimusta on meneillään myös Suomessa (RUTH-tutkimus)

JAMA 1999;282:637-45