Aivojumppakin kannattaa

Liikunnan on moneen kertaan todettu olevan hyödyllistä - vielä vanhallakin iällä. Henkinen "liikunta" näyttää olevan yhtä hyödyllistä suuren seurantatutkimuksen (n. 2700 yli 65 vuotiasta) valossa.

12 vuoden seurannassa vähäiset sosiaaliset virikkeet (vähän ystäviä, yksinasuminen, ei mukana yhdistystoiminnassa jne.) ennusti kuolleisuutta ja myös henkisen suorituskyvyn laskua.

Ann Intern Med 1999;131:165-173 ja BMJ 1999;319:478-83