Dementiaa ennustavat tekijät ranskalaisessa väestötutkimuksessa

Viime kesän Berliinin gerontologiakongressissa esitteli professori Jean Dartigues dementian ehkäisymahdollisuuksia ja ranskalaisen PAQUID-tutkimuksen tuloksia. Tässä tutkimuksessa on selvitelty dementian kehittymistä Bordeaux'n alueen väestössä. Joitakin uusia ja joitakin uudelleen lämmitettyjä riskitekijöitä löytyi:

Ehkäisevistä tekijöistä tuotiin esille estrogeenin käyttö naisilla ja systolisen verenpaineen hoito, joka SYST-EUR-tutkimuksen mukaan vähentää dementiariskiä jopa 50 %. Varsin yllättävä oli yhteys alkoholinkäyttöön, jossa todettiin U-käyrä: kohtuullisesti alkoholia käyttävillä oli dementiariski pienin. Professori Dartiguesin mukaan tätä tulosta on bordeauxlaisten tutkijoiden kuitenkin ollut vaikea saada julkaistuksi! Myös juomaveden korkea alumiinipitoisuus näytti liittyvän dementian kehittymiseen. Tämä teoria on jo välillä kuopattukin, mutta mikäli se pitää paikkansa tarjoutuisi näin yksi mahdollisuus dementian ehkäisyyn.

Dementialta suojaavia tekijöitä olivat aktiivinen elämä, hyvät sosiaaliset suhteet ja mahdollisen depression hoito.

ApoE 4 fenotyypin on vanhastaan tiedetty liittyvän Alzheimerin tautiin. Varsin yllättävä oli ranskalaistieto, että apoE 4 oli yleisempi niiden keskuudessa, joilla peruskoulu oli loppuunsuorittamatta (joka taas ennusti dementiaa). Mikä lieneekään apoE 4:n ja dementian välinen mekanismi?

IVth European Congress of Gerontology, Berlin, July 7-11, 1999