Iäkkään itsemurhan ennusmerkit

Göteborgissa selvitettiin 100 yli 65 vuotiaan itsemurhan tehneen itsetuhoajatuksia kuolemaa edeltäneen vuoden

aikana. Tätä varten haastateltiin 85 itsemurhan tehneen läheistä henkilöä. 73 % oli antanut läheiselleen jonkinlaisia itsemurhaan viittaavaa viestiä. Vajaalla 40 %:lla oli tullut esille jonkinlaisia itsemurhaan liittyviä ajatuksia lääkärin vastaanotolla.

Tutkijat korostavat läheisten henkilöiden merkitystä itsemurhariskin arvioinnissa. Lieväkin depressio on iäkkäiden itsemurhan riskitekijä - vielä näennäisen korjaantumisen jälkeenkin. Masennuksesta toipuneidenkin iäkkäiden kohdalla on siis muistettava mahdollinen itsemurhariski.

Lancet 1999, 11 September