Lihassolujen kato virtsainkontinenssin syynä?

Virtsainkontinenssi eli virtsan pidätyskyvyttömyys on iän myötä yleistyvä hankala vaiva. Kotona asuvilla vanhuksilla sitä esiintyy n. 30 %:lla, laitoksissa asuvilla jopa puolella. Uudella täsmälääkkeellä, tolterodiinilla (Detrusitol), voidaan yliaktiivisesta rakosta johtuvaa vaivaa vähentää vanhempia lääkkeitä vähemmillä sivuvaikutuksilla. Virtsainkontinenssin rakenteellinen syntymekanismi on kuitenkin epäselvä. Itävaltalaisessa ruumiinavausaineistossa selvitettiin virtsaputken sulkijalihaksen rakennetta 23:lla henkilöllä iältään 5 viikkoa - 92 vuotta.

Ikääntymiseen näytti liittyvän sulkijasysteemin rakenteellinen muutos: lihassolut vähenivät, rasva- ja sidekudossolut lisääntyivät. Lihassolukadon estäminen tai hidastaminen avaisi uusia mahdollisuuksia virtsainkontinenssin hoitoon.

Lancet 1999, September 11, sivu 918