Digoksiini ja sydämen vajaatoimintapotilaiden ennuste

Digoksiinia on käytetty sydänpotilaiden hoidossa yli 200 vuotta. Tiettyjen etujen lisäksi digoksiiniin on jo vanhastaan tiedetty liittyvän erilaisia haittavaikutuksia. Pari vuotta sitten julkaistu tutkimus ei kuitenkaan voinut osoittaa digoksiinin lisäävän kuolemanvaaraa lumelääkkeeseen verrattuna (DIG study, N Engl J Med 1997;336:525-33). Tämän tuloksen takana saattaa kuitenkin olla edullinen vaikutus sydämen vajaatoimintaan, mutta samanaikainen rytmihäiriöperäisten kuolemien lisääntyminen.

Englantilaisessa tutkimuksessa seurattiin 484 sydämen vajaatoimintapotilasta. Kuolleisuus oli suurempi digoksiinia käyttäneiden ryhmässä. Tutkimus ei ollut satunnaistettu, joten digoksiinin käyttäjät saattoivat erota ei-käyttäjistä muissakin suhteissa. Koska sydämen vajaatoimintaan on tällä hetkellä olemassa useita lääkkeitä, joiden ennustetta parantava teho on osoitettu, digoksiinin tarve on yksilökohtaisesti tarkkaan punnittava.

Lancet 1999; September 18, sivu 1003