Societas Gerontologica Fennican Historiaa

Seuran virallinen nimi
Societas Gerontologica Fennica r.y.
Finnish Gerontological Society
Finska Gerontologiska Föreningen

Perustamisvuosi 1948
Perustava kokous 22.3.1948,
yhdistysrekisteriin 31.12.1948

Puheenjohtaja
Dos, Heikki Takkunen

Aiempia puheenjohtajia
1948 – 1951 Oswald Renkonen
1952 – 1966 Eeva Jalavisto
1967 – 1974 Matti Bergstrom
1974 – 1982 Leif Sourander
1982 – 1986 Rauno Heikinheimo
1986 – 1989 Asko Kahanpaa
1990 – 1991 Timo Erkinjuntti
1991 – 1996 Reijo Tilvis
1996 – Heikki Takkunen

Varapuheenjohtaja
Dos. Timo Strandberg

Aiempia varapuheenjohtajia
1949 – 1953 Fredrik Saltzman
Lars Emil Totterman 1954 – 1973
Asko Kahanpää 1974 – 1982
Tauno Larmi 1982 – 1986
Sirkka Elfving 1986 – 1992
Heikki Takkunen 1993 – 1995
Anja Ainamo 1996 – 1998
Timo Strandberg 1998 –

Sihteeri
LKT Kaisu Pitkala

Aiempia sihteereita
Eeva Jalavisto 1948 – 1951
Lars Emil Totterman 1952 – 1953
Esko Orma 1954 – 1961
Timo Makkonen 1962 – 1963
J.E. Railo 1964 – 1966
Peter C. Holmberg 1967 – 1974
Ali Muroma 1974 – 1977
Matleena Helojoki 1977 – 1980
Maija-Liisa Laakso 1980 – 1984
Mats Brommels 1984 – 1986
Timo Erkinjuntti 1987 – 1989
Jaakko Valvanne 1990 – 1996
Kaisu Pitkala 1996 –

Jasenmaara
280 (vuonna 1998)

1950: 78
1955: 85
1960: 88
1965: 95
1970; 99
1975: 112
1980: l30
1985:192
1990:204
1995: 187

Seuran kunniajasenet
Lauri Autio, Matti Bergstrom, Robert von Bonsdorff; Rauno Heikinheimo, Eino Heikkinen, Asko Kahanpää, Ilmari Ruikka, Leif Sourander, Lars Emil Tötterman

Eeva Jalavisto -palkinto on myönnetty
Ilmari Ruikka, Leif’Sourander, Eva EIirsjarvi, Saga Palmberg, Rauno Heikinheimo, Pirkko Karjalainen, Asser Stenbeck, Asko Kahanpää, Lauri Autio

Seuran kustantamat tietelliset julkaisusarjat
Geron (vuosikirja) vuosina 1949 – 1985
Geron ilmestyi suomeksi vuoteen 1970, sen jälkeen englanniksi

Seuran hallinnassa olevat merkittavat kokoelmat
Seuran hallinassa oli aiemmin kirjasto Helsingin Yliopiston Fysiologian laitoksen tiloissa. Kirjasto lopetettu 1996, jolloin osa vanhoista julkaisusarjoista lähetetty Kuopion Varastokirjastoon. Seuran hallussa on edelleen professori Eeva Jalaviston julkaisutoiminta ja hänen kokoelmansa.

Jäsenyys kansainvälisissä elimissä
International Association of Gerontology (IAG)
International Association of Gerontology, European Section
Nordisk Gerontologisk Föreningen

Kansainvalinen yhteistyö
Em. järjestöjen kautta. Yhdistys on osallistunut aktiivisesti Nordisk Gerontologisk Föreningenin toimintaan. Yhdistys on järjestanyt yhteistyössä Suomen Geriatrien kanssa Turun ja Tampereen pohjoismaiset gerontologiset kongressit vuosina 1977 ja 1986 sekä yhteistyossa Kasvun ja vanhenemisen tutkijoiden ja Suomen Geriatrien kanssa pohjoismaisen gerontologisen kongressin l996 Helsinkiin, professori Eeva Jalavisto oli vuonna 1950 perustamassa International Association of’Gerontologya ja toimi pitkään sen hallituksessa. SGF:lla on edustajansa edelleen sekä IAG:n johtokunnassa että IAG:n Euroopan kliinisen sektion johtokunnassa. SGF järjesti kesällä 1998 IAG:n Euroopan alueeen kliinisen sektion IV:n kansainvalisen kongressin Helsingissä.