Vanhusten lääkitys vaatii jatkuvaa arviointia

Vanhukset käyttävät paljon lääkkeitä. Suurimmasta osasta on hyötyä, mutta asianmukainen käyttö vaatii valppautta. Amerikkalaisessa tutkimuksessa selvitettiin kotona asuvien (joskin periaatteessa hoivakotiinkin sopivien) 60-106 vuotiaiden lääkitystä. Tutkittuja oli 2193, joilla oli keskimäärin 5 lääkettä. Lääkemääräyksistä n. 10 % katsottiin epäasianmukaisiksi, ja tutkijoiden arvion mukaan 40 %:lla vanhuksista oli 1 tarpeeton lääke, 10 %:lla 2 tai useampia. Kritiikkiä saivat erityisesti uni- ja psyykenlääkkeet. Se, että niiden tarve on säännöllisesti uudellenarvioitava saa tukea toisesta tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin haloperidolin, tioridatsiinin ja loratsepaamin tehoa ja tarpeellisuutta keskimäärin 86-vuotiailla hoivakodin asukkailla. Tutkimus oli pieni, mutta sen mukaan lääkitys voitiin useimmiten lopettaa voinnin huonontumatta. Tarpeellista lääkettä on käytettävä, mutta lääkityksen tarve voi poistua ja silloin lääkekin on lopetettava.

J Amer Geriatr Soc 1999, August, s. 948 ja Arch Intern Med 1999;159:1733-42