Dialyysihoito vanhuusiässä

Väestön ikääntyessä ja mm. diabeteksen sairastamisajan pidentyessä joudutaan enenevästi ottamaan kantaa kroonisen munuaisten vajaatoiminnan hoitoon myös vanhuusiässä. Jo tällä hetkellä n. kolmannes krooniseen dialyysihoitoon tulevista potilaista on yli 65 vuotiaita. Age Ageing lehdessä pohditaan englantilaisesta näkökulmasta vanhusten dialyysihoitoa ja argumentoidaan aktiivisen hoidon - mm. dialyysihoidon riittävän varhaisen aloituksen - puolesta. Näin voidaan kirjoittajien mukaan paremmin välttyä mm. vaikeiden ravitsemushäiriöiden kehittymiseltä.

Age Ageing 1999;28:503-504