Statiinit suojaavat aivosoluja

Kolesterolilääke statiinien on tähän mennessä selvästi osoitettu estävän sydäninfarkteja ja ainakin sepelvaltimotautia sairastavilla myös aivohalvauksia (lähes 30 %). Kolesterolia alentavan vaikutuksen lisäksi (tai siitä johtuen?) statiineilla näyttää olevan myös muita hyödyllisiä vaikutuksia, mm. tulehdusta lievittävää ja mahdollisesti myös veren hyytymistaipumusta vähentävää vaikutusta. Kaikki nämä ovat teoriassa erittäin hyödyllisiä ominaisuuksia hermosolujen kannalta.

Tulokset saattavat avata mahdollisuuksia statiinien tavoin vaikuttavien lääkkeiden käytölle myös aivohalvauksen akuutissa vaiheessa?

Neuroprotective properties of statins in cerebral ischemia and stroke. Stroke 1999; September ss. 1969-73