Vuodelepo haitallista hoitoa?

Vuodelepoa on käytetty "hoitona" monenlaisissa sairauksissa, sellaisissakin jossa potilas pääsisi liikkumaan. Tätäkään vanhaa käytäntöä ei tule pitää ikuisena totuutena. Katsauksessa, jossa käytiin läpi vuodelevon vaikutukset 39 tutkimuksessa (15 erilaista sairaustilaa tai syytä), ei vuodelevosta näyttänyt olevan juuri hyötyä yhdessäkään ja monissa mahdollisesti jopa haittaa. Katsauksessa siteerataan jo yli 50 vuotta vanhaa ohjetta: " lääkärin tulee aina pitää täydellistä vuodelepoa äärimmäisen epäfysiologisena ja ehdottomasti haitallisena hoitomuotona, sitä pitää käyttää vain erityisistä syistä ja lopettaa niin pian kuin mahdollista". Tutkijat arvelevat myös potilaan itsensä olevan paras asiantuntija vuodelevon tarvetta ja pituutta arvioitaessa.

Lancet 1999;October 9, ss. 1229-33