Letkuruokinnasta ei hyötyä dementiapotilaiden hoidossa

Dementiaan etenemiseen liittyy usein syömishäiriöitä ja painonlaskua. Tässä tilanteessa voidaan turvautua letkuruokintaan, tämän hoidon hyöty on kuitenkin ollut epäselvä.

JAMA:ssa julkaistussa katsauksessa on käyty läpi letkuruokintaa koskeva tutkimustieto. Hyötyä ei voitu toimenpiteestä osoittaa, päinvastoin, letkuruokinnasta voi olla merkittävää haittaa.

Katsausta käsitelleessä pääkirjoituksessa pohditaan dementiapotilaiden ravitsemukseen usein liittyviä monitasoisia ongelmia. Letkuruokinta ei pääsääntöisesti ole näiden ongelmien ratkaisu.

JAMA 1999, October 13, ss. 1365-70 ja ss. 1380-81