Keuhkokuume laitospotilailla

Keuhkokuume ja muut alempien hengitysteiden infektiot ovat laitospotilailla varsin tavallisia ja vakavia tauteja, joiden kuolleisuus vaihtelee eri tutkimuksissa alle kymmenestä jopa 40 prosenttiin.

Kanadalaisessa tutkimuksessa selvitettiin keuhkokuumeen riskitekijöitä kolmen vuoden seurannan aikana 475:lla iäkkäällä laitospotilaalla. Nielemisvaikeus ja rokotussuojan puuttuminen influenssaa vastaan olivat sellaisia merkittäviä, itsenäisiä keuhkokuumeen riskitekijöitä, joihin on mahdollista vaikuttaa. Ja vaikuttaminen on mielekästä, koska vastoin odotuksia, sairastettu keuhkokuume ei pitkällä tähtäimellä

johtanut toimintakyvyn heikkenemiseen keuhkokuumetta sairastamattomiin verrattuna.

Arch Intern Med 1999;159:2058-64