"Sairaala kotona" iäkkäiden akuuttien sairauksien hoidossa

Ensi viikolla, 4.11. järjestetään SGF:n symposiumi aiheesta Sairaala kotona. Tähän sopii australialainen tutkimus, jossa 100 iäkästä (keskim. ikä 76 vuotta), sairaalahoitoa vaativaa potilasta satunnaistettiin (24 t kuluessa diagnoosista) joko tavanomaiseen sairaalahoitoon, tai "sairaalahoitoon kotona". Hoidon aiheita olivat suonensisäistä antibioottihoitoa vaativat akuutit infektiot, syvät laskimoveritulpat, lievät aivohalvaukset ja sydämen vajaatoiminta. Seuranta-aika oli 6 kuukautta.

Kotona hoidetuista 4 jouduttiin siirtämään varsinaiseen sairaalahoitoon. Kuolleisuudessa tai hankalammissa komplikaatioissa ei ollut eroa ryhmien välillä, ja kotona hoidetut olivat tyytyväisempiä hoitoon. Kotona esiintyi myös vähemmän sekavuutta, virtsaamiseen tai ummetukseen liittyviä ongelmia.

Tämän tutkimuksen mukaan "sairaala kotona" oli lääketieteelliseltä kannalta vähintään yhtä hyvä kuin perinteinen osastohoito. Kotihoito vaatii kuitenkin valppautta yllättävien tilanteiden varalle. Hoitomuotojen kustannusvertailua ei tehty.

Evidence-based Medicine 1999, July/August, s. 114