Osteoporoosi ja anoreksia

Osteoporoosi on tulevaisuudessa lisääntyvä ongelma, jonka juuret voivat olla nuoruusiässä. Anoreksian voisi kasvuiässä ajatella lisäävän myöhempää osteoporoosi- ja luunmurtumariskiä, koska ravitsemushäiriö estää luumassan kasvua ja heikentää estrogeenivaikutuksia. Minnesotassa seurattiin 208 henkilöä, joilla oli vv. 1935-1989 diagnosoitu anoreksia. Tämä lisäsi myöhempää murtumariskiä noin kolminkertaiseksi sekä naisilla että miehillä. Yli puolet anorektikoista arvioitiin saavan murtuman 40 vuoden kuluessa eli n. 60-70 ikävuoteen mennessä.

Mayo Clinic Proc 1999;74:972-7