Potilaiden huolet ennen tekonivelkirurgiaa

Lonkka- ja polvinivelen tekonivelleikkaukset ovat iäkkäiden tavallisinta ortopedista kirurgiaa. Leikkaukset ovat kohtalaisen suuria ja vaakalaudalla on usein liikuntakyky. Tutkimuksessa selvitettiin mitä 267 potilasta pelkäsi ennen leikkausta. Eniten huolestutti leikkauksen jälkeinen kipu, toipumisaika, kävelykyky, kyky toimia ja kulkea portaissa ja amerikkalaisittain myös HIV-tartunnan mahdollisuus. Yli 65 vuotiaat olivat vähemmän huolissaan kuin nuoremmat. Tuloksista voi olla apua pohdittaessa potilasinformaation sisältöä.

Mayo Clin Proc 1999;74:978-82