HOPE-tutkimus julkaistu netissä

Kansainvälisessä HOPE-tutkimuksessa vertailtiin ACE-estäjä ramipriilia lumelääkkeeseen 5 vuoden ajan. Osa potilaista sai myös E-vitamiinia. Yli 65 vuotiaita oli mukana 5128.

Tulokset olivat selkeät: ACE-estäjähoito vähensi merkitsevästi sydän- ja verisuonitapahtumia, mukaan lukien aivohalvauksia ja sydäninfarkteja. Ramipriilioito esti myös diabeteksen kehittymistä. E-vitamiinista ei tutkimuksessa todettu olevan hyötyä.

Tutkimusraportti ilmestyy New England of Medicinessa ensi tammikuussa, mutta tulosten tärkeyden takia ne ovat jo luettavissa lehden www-sivulla

http://www.nejm.org

N Engl J Med 1999 website