Katsaus Alzheimerin taudin lääkehoidosta - vai rokotusko auttaisi?

Uusimmassa New England Journal of Medicinen numerossa käydään läpi Alzheimerin taudin nykyiset hoitomahdollisuudet. Mukana ovat lääkehoidot, joita on testattu ainakin 6 kuukautta kestäneissä Alzheimerin hoitotutkimuksissa. Katsauksessa ei käsitellä kohonneen verenpaineen alentamista ja kolesterolin hoitoa statiineilla, joilla molemmilla saattaa olla myös Alzheimerin tautia ehkäisevää vaikutusta.

Lehden pääkirjoituksessa tarkastellaan myös mahdollisuuksia ehkäistä Alzheimerin tautia rokotuksella. Hiiritutkimuksissa on voitu rokotuksella vähentää amyloidiproteiinin kertymistä aivoihin. Samantyyppistä kertymistä liittyy myös Alzheimerin tautiin ihmisellä. Rokotusta ja sen tehoa ei ole testattu muilla kuin hiirillä, ja on myös vielä epäselvää, mikä lopullinen merkitys aivojen amyloidikertymillä on ihmisen Alzheimerin taudissa.

N Engl J Med 1999, November 25, ss. 1670-9 ja 1694-5