Ginseng ei estä ikääntymistä

Erilaisten luontaistuotteiden käyttö terveyden edistämiseen ja jopa sairauksien hoitoon on varsin yleistä myös iäkkäiden keskuudessa. Mutta onko niistä todellista hyötyä vai vain pelkkää rahanmenoa?

Yksi suosituimmista luontaistuotteista ovat erilaiset ginsengtuotteet, joita saadaan usean eri ginsenglajikkeen juurista. Uutteiden on väitetty vaikuttavan edullisesti mm. vastustuskykyyn, syöpään, sydänsairauksiin ja ikääntymiseen. Katsauksessa käytiin läpi 16 tieteellisen kritiikin kestävää ginsengillä tehtyä tutkimusta. Kokonaisuudessaan objektiiviset hyödyt ginsengistä olivat vähäiset, eikä esimerkiksi vaikutusta ikääntymiseen ole voitu osoittaa. Yhdessä suomalaisessa tutkimuksessa saatiin kuitenkin mielenkintoista viitettä ginsengin edullisesta vaikutuksesta sokeritasapainoon aikuistyypin diabeetikoilla (Sotaniemi, ym. Diabetes Care 1995;18:1373-5).

Eur J Clin Pharmacol 1999;55:567-575