Pitkän ja terveen elämän salaisuus paljastunut

JAMA-lehden joulukuun 1. numero on omistettu sydän- ja verisuonitaudeille. Siinä on mm. perusteellinen katsaus kolesterolista, sen historiasta ja merkityksestä riskitekijänä. Yksi artikkeleista esittelee 16-22 vuoden seurantatulokset kahdesta suuresta tutkimuksesta, joissa on yhteensä ollut mukana yli 360 000 keski-ikäistä miestä ja naista.

Tutkijat vertasivat ns. matalan riskin omaavien henkilöiden kohtaloa muihin. Matala riski tarkoitti tässä yksilöitä, joiden kolesteroli oli seurannan alussa alle 5,17 mmol/l, verenpaine alle 120/80, jotka eivät tupakoineet ja joilla ei ollut diabetesta tai poikkeavia löydöksiä EKG:ssa.

Tulokset olivat selkeät: matalaan riskiin liittyi seuranta-aikana 40-55 % pienempi kokonaiskuolleisuus ja jopa 72-85 % pienempi sydäntautikuolleisuus. Myös syöpää ilmaantui näille henkilöille vähemmän. Kaiken kaikkiaan elämä piteni keskimäärin 6-10 vuotta. Tähän kaikkeen liittyy myös vähentynyt tarve sairaanhoitoon vanhalla iällä.

Tulokset vetävät vakuuttavasti yhteen tähän mennessä kertynyttä mahtavaa tutkimustietoa. Matalan riskin saavuttaminen on valtaosalta kiinni elintavoista - ei geeneistä. Toistuvasti on osoitettu, että väestöryhmän, esim. Amerikkaan muuttaneiden japanilaisten, riskitekijät määräytyvät elinympäristön mukaan. Konstit pitempään ja terveempään elämään ovat siis jo olemassa, niitä on vain sovellettava.

Stamler ym. J Amer Med Assoc 1999, December 1