Tulipalon riskitekijät iäkkäillä

Vastikään sattuneessa tuhoisassa palvelukodin tulipalossa alkusyy oli mahdollisesti tupakointi ja edesauttavana tekijänä palo-ovien sitominen kiinni. Mutta mitkä syyt tavallisesti liittyvät vanhusten tulipalokuolemiin ja eroavatko syyt nuoremmista?

Yhdysvalloissa Alabaman osavaltiossa tehty selvitys 5 vuoden ajalta osoitti, että riski kuolla tulipalossa oli vanhuksilla suurin. Nuorempiin verrattuna erilaiset lämmityslaitteet olivat tavallisempi palon syy, alkoholi taas liittyi vanhoilla harvemmin tulipalon alkamiseen. Savuhälyttimistä näytti olevan hyötyä erityisesti vanhoille.

Siis: varovaisuutta lämmityslaitteiden käytössä ja savuhälyttimet kuntoon.

McGwin ym. Fire fatalities in older people. J Amer Geriatr Soc 1999, November