ApoE4 ja lonkkamurtumariski

Veren valkuaisaineen apolipoproteiini E;n perinnöllinen 4 muoto (APOE 4) on aiemmin liitetty mm. kolesterolin imeytymiseen ja dementiariskiin. Mutta liittyisikö APOE 4 myös lonkkamurtumiin? Näin väittää amerikkalainen tutkimus, jossa APOE 4 alleelin omaavilla oli kaksinkertainen lonkkamurtumanriski. Tulos ei muuttunut - niinkuin voisi odottaa - vaikka mahdollinen dementia huomioitiin. Yhteys on mielenkiintoinen ja voisi johtua esim. APOE 4:ään assosioituvista aineenvaihduntamuutoksista. Se voi kuitenkin olla sattumaakin, sillä riskin lisääntyminen ei ollut tilastollisesti aivan merkitsevä.

Johnston JM, ym. APOE 4 and hip fracture risk. J Amer Geriatr Soc 1999, November