Väheneekö melatoniini ikääntyessä?

Melatoniinia on viime vuosina, etenkin USA:ssa, tarmokkaasti markkinoitu nukahtamislääkkeenä, On myös arveltu, että melatoniinieritys ja sen vuorokausivaihtelu heikkenisi ikääntyessä. Tämän mukaan moni tervekin vanhus saattaisi hyötyä melatoniinista ja melatoniini olisi looginen vanhusten nukahtamislääke. Onko näin?

Tässä tutkimuksessa vertailtiin nuorten ja yli 65 vuotiaiden melatoniinieritystä ja sen vuorokausivaihtelua. Mitään ikään liittyvää melatoniinin vähentymistä ei voitu osoittaa. Tutkijat suhtautuvat kriittisesti melatoniinin lääkkeenomaiseen käyttöön tässä vaiheessa, jolloin näyttö on vähäistä ja ristiriitaista.

Am J Med 1999;107:432-6