Kolesterolilääke parantaa luuntiheyttä

Statiinit ovat lääkkeitä, joita käytetään lisääntyvästi kolesterolin alentamiseen ja valtimotautien ehkäisyyn myös iäkkäillä. Statiineilla on mahdollisesti hyvinkin edullinen "sivuvaikutus": luuntiheyden parantuminen. Ainakin hiirillä statiini, lovastatiini ja simvastatiini, näyttää lisäävän luuta muodostavan valkuaisaineen muodostusta.

Tutkimuksia on tehty vasta hiirillä, mutta teoreettisesti tulokset ovat erittäin mielenkiintoisia. Aika näyttää päteekö sama myös ihmisellä.

Science 1999, December 3, ss. 1825-6 ja 1946-9