C-vitamiinia murtuman jälkeen?

Murtuman jälkeen kehittyy aika ajoin lihasten surkastumista (reflex sympathetic dystrophy) joka hankaloittaa ja pitkittää toipumista. Happiradikaaleilla saattaa olla osuutta tilan kehittymiseen ja niinpä antioksidanteista voi olla hyötyä. Tutkimuksessa annettiin rannemurtumapotilaille C-vitamiinia (500 mg/pv) tai lumetta 50 päivän ajan. Lihasten surkastumista ilmaantui merkitsevästi vähemmän C-vitamiinia saaneille. Varsin yksinkertainen hoito, joka saattaisi säästää turhia kärsimyksiä - ja myös kustannuksia.

Lancet 1999;354:2025-28