Digoksiini - ja ACE-estäjähoidon vertailu yli 85 vuotiailla

Lääkekulujen kasvuun on jälleen kiinnitetty huomiota. Lääkkeiden hintojen vertailu ei kuitenkaan kerro koko toptuutta. Sydämen vajaatoiminnassa vanha - halvempi - hoito on usein ollut digoksiini. Uudempi ja kalliimpi taas ACE-estäjähoito.

Amerikkalaisessa tutkimuksessa vertailtiin digoksiinihoitoa ja ACE-estäjähoitoa yli 85 vuotiailla sydämen vajaatoimintapotilailla. Yhden vuoden seurannassa kuolleisuus oli ACE-estäjien käyttäjillä yli 10 % pienempi kuin digoksiininkäyttäjillä, mutta selvempi hyöty tuli toimintakyvyn paremmasta säilymisestä ACE-estäjähoidetuilla. Tähän sopien myös sairaalahoidot jonkin verran vähenivät.

Tulosten perusteella ACE-estäjähoitoa kannattaa käyttää hyvinkin iäkkäillä potilailla, joskin tutkimukseen sisältyy myös mahdollisia virhelähteitä: se ei ollut satunnaistettu hoitokoe. Toisaalta lääkehoitoa valittaessa kannattaa hinnan lisäksi pohtia myös sitä, mitä hoidolla saavutetaan.

Arch Intern Med 2000, January 10, ss. 53-60