Nivelrikon juuret jo nuoruudessa

Nivelrikko on tavallisin nivelsairaus ja merkittävä toimintakyvyn huonontaja ikääntyessä. Oireinen polven nivelrikko vaivaa yli 10 prosenttia yli 65 vuotiaista, lonkan nivelrikko vajaata 5 prosenttia. Nivelrikon syyt ovat monitekijäisiä, tärkeä tekijä on ylipaino ja lihavuus, joka ymmärrettävästi lisää kantavien nivelten kuormitusta. 'Minkä taakseen jättää sen edestään löytää' näyttää sopivan nivelrikkoon hyvin, sillä monikymmenvuotisen seurantatutkimuksen mukaan ylipaino 20 vuoden iässä - mahdollisesti jo aiemminkin - ennustaa parhaiten polven nivelrikkoa myöhäisellä iällä. Nivelrikon ehkäisy olisi siis aloitettava varhain.

Am Med J 1999, 107:542-8; 632-3