Hoitavan aviopuolison riskit

Iäkkään, sairaan omaisen hoitaminen on rasittavaa, ja etenkin jos itsekin on vanha. Tutkimuksessa seurattiin 4 vuoden ajan iäkkäitä aviopareja (66-96 vuotiaita), joista osassa henkilö joutui hoitamaan sairasta aviopuolisoa. Niillä henkilöillä, jotka hoitivat ja kokivat hoitamisen rasittavana oli 63 % lisääntynyt kuolemanvaara verrattuna ei hoitamaan joutuviin henkilöihin. Riski ei ollut lisääntynyt niillä, jotka eivät kokeneet hoitamista rasittavana.

Tulos on hyvinkin odotettu, ja tutkijoiden mukaan korostaa tarvetta käsitellä iäkkäitä aviopareja kokonaisuutena, toisen sairaus koskettaa monella tapaa myös toista.

JAMA 1999, December 15, ss. 2215-9 jhttp://jama.ama-assn.org/pi/index.html