Sepelvaltimoiden pallolaajennushoito yli 80 vuotiailla

Pallolaajennushoidon ensisijainen tavoite hyvin iäkkäillä potilailla on toimintakyvyn kohentaminen. Saksalaisessa tutkimuksessa vertailtiin pallolaajennusta yli 80 vuotiailla ja nuoremmilla, noin kuusikymppisillä. Vaikka hoidon onnistuminen oli 80 vuotiailla jkv. huonompi (88 %) kuin nuoremmilla (97 %), johti se kuitenkin merkitsevään toimintakyvyn kohenemiseen ja kipujen vähenemiseen.

Lehden pääkirjoituksessa pohditaan tulosten merkitystä ja yleistettävyyttä. Tutkitut potilaat olivat varsin valikoituneita. Pallolaajennushoidosta voi olla selvää hyötyä hyvinkin iäkkäillä, mutta hoitoa on käytettävä harkiten.

Eur Heart J 1999 December, ss. 1791-8 jhttp://www.hbuk.co.uk/wbs/ehj