Lääkeongelmat iäkkäillä

Vanhukset käyttävät - ja usein todella tarvitsevat - monia lääkkeitä. Erityisesti iäkkäillä lääkkeiden mahdolliset sivuvaikutukset ja monilääkityksen mahdolliset haitalliset yhteisvaikutukset on tunnistettava. Hollantilaisen tutkimuksen mukaan erityisesti sairaalahoitoa edeltänyt kaatuminen viittasi usein lääkkeen vakavaan sivuvaikutukseen.

Iäkkäiden lääkehoito on aina tarkkaan harkittava ja lääkelistan tarkistaminen pitää kuulua vastaanoton rutiineihin. Pitkäaikaisen lääkityksen tarve on arvioitava ainakin vuosittain. Myös sairaalan ja avohoidon lääkemääräykset on synkronoitava. Näillä toimenpiteillä, samoin kuin entistä turvallisempien ja vaikutukseltaan tarkempien lääkkeiden kehittelyllä voidaan iäkkäiden lääkeongelmia vähentää.

(Age Ageing 2000;29:5-6 ja 35-39 (linkki edellisessä uutisessa)) (<strong>TS</strong>)