Palautuuuko dementia?

Kuinka yleistä on ns potentiaalisesti palautuva dementia? Italialaiset tutkijat selvittivät tätä sairaalaan läheteyistä potilaista (513). Aineistosta löyryi 26 henkilöä, joilla epäiltiin tätä mahdollisuutta. 13 heistä oireet häiåyivät hoidolla ja 5 voitiin nähdä parannusta. Huolellisella anamneesilla ja kliinisellä tutkimuksella nämä erottuivat joukosta. Tutkijat esittävät käsityksenään, että todellinen palautuva dementia on todella harvinainen käytännössä.

Farina E ym: Aging Clin Exp Res 11:323-328,1999