Lonkkamurtumalla suuri merkitys yli 75-vuotiaiden elämänlaatuun

Australialaisessa tutkimuksessa selvitettiin lonkkamurtuman vaikutusta yli 75-vuotiaiden naisten elämänlaatuun. 194 naiselle, jotka osallistuivat lonkkasuojaimia koskevaan tutkimukseen, esitettiin neljä naisesimerkkiä: terve, kaatumisesta vammoitta selvinnyt, "hyvänlaatuinen" lonkkamurtuma ja "paha" lonkkamurtuma, joka on johtanut laitoshoitoon. Vastaajia pyydettiin kertomaan, mihin he omakohtaisesti "vaihtaisivat" eri tilanteet. Yli 80 % kertoi mieluummin kuolevansa kuin saavansa pahan lonkkamurtuman.

Tämän tutkimuksen mukaan iäkkäät naiset arvostavat suuresti hyvää toimintakykyä ja itsenäistä elämää. Lonkkamurtumia ehkäistäessä on syytä ottaa huomioon paitsi taloudelliset, myös elämänlaatuun liittyvät kysymykset.

Salkeld ym. Br Med J 2000;320:341-6 http://www.bmj.com