Nivelrikkopolven fysikaalisesta hoidosta hyötyä

Polven nivelrikkovaivoja esiintyy jopa kolmanneksella 63-94 vuotiaista. Vaivoja hoidetaan usein fysikaalisella hoidolla, mutta onko hoidosta todellista hyötyä? Satunnaistetussa tutkimuksessa vertailtiin "lumehoitoa" fysikaaliseen hoitoon 83:lla keskimäärin 60-vuotiailla nivelrikkopotilailla.

Hoito koostui fysioterapeutin antamasta liikehoidosta (2 x viikko 4 viikon ajan) ja harjoitteluohjelmasta. Potilaita seurattiin vuoden ajan.

Fysikaalinen hoito pidensi kävelymatkaa ja vähensi oireita. Vuoden kuluttua lumehoitoryhmästä 20 % oli joutunut kirurgiseen hoitoon, hoitoryhmästä vain 5 %.

Tulosten mukaan fysikaalinen hoito kohentaa polven nivelrikkopotilaiden toimintakykyä ja ainakin lykkää kirurgisen hoidon tarvetta.

Deyle ym. Annals Intern Med 2000, Feb 1, 132: ss. 173-181