Keuhkokuumeen hoito hoivakodissa

Keuhkokuume on tärkeä sairaus ja kuolinsyy hoivakodissa olevilla vanhuksilla. Käytännön kysymyksiä hoidossa ovat: pitääkö potilas hoitoa varten siirtää sairaalaan, annetaanko antibiootti suun kautta vai injektiona, milloin tablettihoidosta pitää siirtyä tehokkaampaan hoitoon ja päinvastoin, mikä on hoidon pituus ja mitä antibioottia pitäisi käyttää? Hoitosuosituksia hoivakotipneumonioiden hoidosta on ollut vähän.

Tutkimuksessa selvitettiin 239 hoivakotipneumonian (nursing home) kulku ja hoito. 72 % hoidettiin alkuvaiheessa hoivakodissa, näistä 61 % pelkällä suun kautta annettavalla antibiootilla ja 39 % alkuun injektioin. Tilastollisesti merkitsevää eroa ei ollut 30 päivän kuolleisuudessa niiden välillä jotka hoidettiin hoivakodissa tai alkuun sairaalassa. Myöskään lääkkeen antotapa ei ollut yhteydessä kuolleisuuteen. Selvää kuvaa ei saatu siitä, millä perustein lääkärit loppujen lopuksi tekivät päätöksen antibiootin antamisesta injektiona.

Vanhuksia hoitavat lääkärit käsittelivät tuloksia pienryhmissä ja keskustelujen pohjalta pyrittiin muodostamaan hoitosuositukset hoivakotivanhusten pneumonioiden hoitoon. Suositusten noudattamista ja vaikuttavuutta selvitetään jatkotutkimuksin.

Naughton ym. J Am Geriatr Soc 2000, January;48:82-88 http://www.amgeriatrics.com