Spironolaktonista hyötyä sydämen vajaatoiminnassa

Jo varsin vanha nesteenpoistolääke spironolaktoni on kokenut uuden tulemisen. RALES-tutkimuksessa todettiin spironolaktonista selvä hyöty - eloonjääminen parani 30 % - kun se lisättiin tavanomaiseen sydämen vajaatoimintalääkitykseen. Spironolaktonin on vanhastaan tiedetty estävän aldosteronihormonin vaikutuksia. Se näyttää myös vähentävän valtimoiden supistumistaipumusta mm. lisäämällä typpioksidin (NO) aktiivisuutta.

Farquharson ym, Circulation 2000;101:594-7 http://www.circulationaha.org