Vapinan on yleistä iäkkäillä

Vapina yleistyy iäkkäillä, mutta paljonko sitä esiintyy ja liittyykö siihen jotain taustatekijöitä. Tutkimuksessa arvioitiin 76 "normaalia" ikääntynyttä, keskimäärin 74 vuotiaita, joilla esiintyvän vapinan arvioi ja luokitteli 2 neurologia.

Lähes kaikilla ilmeni jonkinasteista vapinaa, ja runsaalla kolmanneksella se oli kohtalaista (luokkaa 2 asteikolla 0-3), Lääkitystä ei kukaan käyttänyt vapinaan, eikä se näillä henkilöillä liittynyt mihinkään erityiseen taustatekijään.

Gerontology 2000;46:12-16