Estrogeenista ei hyötyä Alzheimerin taudissa

Estrogeenista on ajateltu olevan hyötyä dementiassa. 120 Alzheimerpotilaalla ei kuitenkaan todettu vaikutusta satunnaistetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa. Tulos ei poissulje sitä, etteikö estrogeeni voisi olla hyödyllistä Alzheimerin taudin preventiossa.

JAMA 2000, Feb 23, 283:1007-15