La Carita-säätiön apurahat - 2000

La Carita-säätiön tehtävänä on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. Tähän tarkoitukseen liittyviin tutkimuksiin ja niiden käytännön sovellutuksiin säätiö jakaa apurahoina vuonna 2000 yhteensä 100 000 markkaa. Apurahoista yksi on 50 000 mk ja muut 10 000- 20 000 markan suuruisia.

Vapaamuotoiset hakemukset, joihin tulee sisältyä tutkimussuunnitelma, pyydetään lähettämään 15.5.2000 mennessä säätiön asiamiehelle Pertti Enävuolle osoitteella Lauttasaarentie 24-26 B 34, 00200 Helsinki. Lisätietoja tarvittaessa saa asiamieheltä puh. 09-671615.

Apurahat jaetaan Vanhustenpäivän valtakunnallisen pääjuhlan yhteydessä 1.10.2000 Oulussa.

LA CARITA-SÄÄTIÖ